Plaatsvervangend Lid Landelijke Raad

Het regiobestuur roept kandidaten op zich verkiesbaar te stellen als plaatsvervangend lid landelijke raad.

Kandidaten dienen te beschikken over ruime kennis van de doelstelling, de spelvisie en de uitgangspunten van het Scoutingspel en de organisatiestructuur van Scouting Nederland. Tweemaal per jaar vindt een vergadering van de Landelijke Raad plaats. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Willems, lid Landelijke Raad namens Regio Rondom de IJssel ( LidLandelijkeRaad@regio-rondomdeijssel.nl ).
Je wordt in deze functie in principe benoemd voor een periode van 3 jaar.
Kiesgerechtigd zijn: 
a. De kaderleden van de groepsverenigingen en kringverenigingen in de regio;
b. De kaderleden van de regio die geen kaderlid zijn bij een groeps- of kringvereniging
     aangesloten bij een regio;
c. De kaderleden, woonachtig binnen de geografische grenzen van de regio, die geen
   kaderlid zijn bij een groepsvereniging, een regio, of een kringvereniging aangesloten
   bij een regio.
 
 
Binnen Regio Rondom de IJssel verwachten wij van een plv. lid Landelijke Raad dat deze, zo mogelijk, aanwezig is tijdens de regio-bestuursvergaderingen (+ 8 x per jaar)
 

Secretaris

 

Vice-Voorzitter

(Lid van admiraliteit Midden-IJssel)